INFORMÁCIE O PNEUMATIKÁCH

Ohľadne starnutia pneumatík je všeobecne mylná predstava,že DOT/dátum výroby/ je základným údajom.Avšak toto tak nie je.Najdôležitejšie je, že kedy bola pneumatika namontovaná na vozidlo.
Pred namontovaním na vozidlo je pneumatika riadne uskladnená,nenahustená,nezaťažená a nemá na ňu žiadny vplyv počasie.
V Nemecku bola urobená štúdia, že nové pneumatiky a 3 ročné pneumatiky majú na ceste rovnaké výkony a že pneumatika používaná na vozidle počas jedného roka stárne rovnako, ako pneu skladovaná 10 rokov.
Odborníci odporúčajú pneumatiky staršie ako 10 rokov od ich výroby vyradiť z prevádzky.
/zdroj ADAC,nemecká motoristická organizácia/